Mănăstirea Antim

"Biserica aceasta a tuturor celor ce sunt dumnezei prin înfiere,
S-a zidit prin porunca Celui ce este prin fire Dumnezeul tuturor,
În timpul lui Ștefan cel cu nume de Cantacuzin,
Domn strălucit și înălțat al pământului Vlahilor,
De către Antim, arhipăstorul Ungrovlahilor,
Cel din Ivir, precum se vede, din temelie,
Ca, precum este închinat Dumnezeu în mijlocul dumnezeilor,
După cum cântă David, tot astfel și în mijlocul bisericii celor îndumnezeiți."

În acest an al mântuirii 1715

pisania

Pisania bisericii scrisă în piatră de Sfântul Antim Ivireanul