Rugăciunea celor care cântă

Învrednicește-ne pe noi Doamne ca să-Ți cântăm cu dreaptă înțelegere în toate zilele vieții noastre. Tu Însuți, Dumnezeul nostru, cântă întru inimile noastre și săvârșește după voia ta această dulce glăsuire. Îndreptează-ne spre cântare lină, izvorâtă din Lumina Ta cea sfântă, care să poarte sufletele fraților și surorilor noastre spre slăvită Împărăția Ta, unde cetele Heruvimilor și Serafimilor, împreună cu toată suflarea cerească se îndulcesc negrăit.

Desăvârșește întru noi sfânta cântare, Însuți deslușindu-o inimilor noastre și nu lăsa a o purta în patimă, ci pururea în frica Ta să săvârșim a noastră slujire, mistuind dintru noi întunecata poftă a slavei deșarte. Binecuvintează Doamne ca să izvorască de pe ale noastre limbi, cereștile ape ale înțelepciunii, inimile noastre să se facă lăcașuri ale Duhului Sfânt iar cântările să ne fie mângâiere și îndulcire duhovnicească.

Și precum în temnință, au căzut lanțurile de pe grumazul cuviosului Tău Iosif, făcătorul de cântări și de canoane, așa și acum Doamne, prin sfânta Ta cântare, dăruiește slobozenie sufletelor noastre din robia păcatului și ne izbăvește pe noi de întunericul necredinței, umplându-ne de noianul cunoașterii Tale, pentru a căuta pururea la Tine cu multă umilință.

Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Tatălui și Cuvântul cel fără de început, dăruiește ca a noastră cântare, să purceadă de la Tine prin Duhul cel Preasfânt și să glăsuiască în inimile noastre, în vremea sfintei slujiri, cele ale veșniciei.

Duhule Sfinte. Mângâietorul sufletelor noastre, vino și Te sălășluiește întru noi, ca de Tine plini fiind, pocăința să săvârșim, luminându-ne, sfințindu-ne și desăvârșindu-ne viața noastră pentru Împărăția cea Cerească și fă ca prin gurile noastre să se reverse Harul Tău în sfintele cântări, spre tămăduirea inimilor bincredincioșilor creștini.

Cu harul sfinților cântăreți: David Prorocul, Ioan Damaschin, Ioan Cucuzel, Roman Melodul, Andrei Criteanul, Cozma și Iosif dimpreună cu ale tuturor sfinților celor ce din veac au săvârșit Ție Doamne cântare bineplăcută, miluiește-ne pe noi și lumea Ta, acum și în vecii vecilor. Amin!

Paunijpg

*Preluată și diortosită din cartea Dumnezeiasca Liturghie, a profesorului protopsalt Vasile I. Nonis.

Rugăciunea celor care cântă – download

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*